Angielski

Log-in

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
1. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka – II postępowanie 2019-08-14 15:14 2019-09-03 09:30
2. Dostawa środków chemicznych do produkcji wody i ścieków w zakresie środków antyodorowych 2019-08-12 11:52 2019-08-26 09:30
3. Zagospodarowanie wód opadowych na ZPW Na Grobli (WUKO), polegające na przebudowie i rozbudowie systemu odprowadzania wód opadowych na terenie ZPW Na Grobli wraz z zagospodarowaniem stawu osadowego na terenie ZPW Na Grobli 2019-07-23 15:11 2019-08-22 11:30
4. Budowa Magistrali Południowej DN800 Etap I we Wrocławiu 2019-07-23 11:06 2019-08-19 11:30
5. Dostawa 1 070 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 1 180 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy 2019-07-15 14:58 2019-08-19 09:30
6. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zasuw DN1200 zlokalizowanych na rurociągach doprowadzających wodę do budynku Ozonowni – II postępowanie 2019-07-25 12:14 2019-08-09 09:30
7. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2019-06-13 10:42 2019-08-08 09:30
8. Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji rozwiązania docelowego zagospodarowania wód opadowych oraz koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego na obszarze osiedla Lipa Piotrowska we Wrocławiu 2019-07-24 11:18 2019-08-07 09:30
9. Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu prac i robót geologicznych związanych z remontem studni zlokalizowanych na terenach wodonośnych 2019-07-19 13:40 2019-07-31 09:30
10. Dostawa wodorotlenku sodu do korekty pH wody uzdatnionej w postaci roztworu w łącznej ilości 1 200 t 2019-06-26 12:33 2019-07-12 09:30
11. Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu prac oraz robót geologicznych związanych z remontem studni zlokalizowanych na terenach wodonośnych 2019-06-14 09:56 2019-07-10 09:30
12. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka 2019-06-06 14:55 2019-07-10 09:30
13. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowie sieci wodociągowej w ul. Warciańskiej i Noteckiej – II postępowanie 2019-06-18 11:51 2019-07-03 10:30
14. Konserwacja 7 stawów infiltracyjnych 2019-06-10 13:22 2019-07-02 09:30
15. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie 3 zasuw na terenie ZPW Mokry Dwór. 2019-05-16 11:56 2019-06-27 09:30
16. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja - II postępowanie 2019-06-05 12:38 2019-06-21 09:30
17. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lewara V grupy studni infiltrujących na terenach wodonośnych 2019-06-05 15:38 2019-06-19 10:00
18. Dostawa armatury wodociągowej. 2019-05-29 09:57 2019-06-12 09:30
19. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rurociągów tłocznych Świątniki – Grobla (etap II) 2019-05-16 09:44 2019-06-06 09:30
20. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Lewej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lewej i ul. Trójkątnej we Wrocławiu 2019-04-19 10:10 2019-06-04 10:30
21. Dostawa 11 998 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 17 498 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy 2019-04-30 13:09 2019-06-03 09:30
22. Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu – II postępowanie 2019-05-06 09:31 2019-05-23 10:30
23. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja 2019-03-26 11:40 2019-05-21 10:30
24. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w ul. Młodych Techników. 2019-05-06 10:21 2019-05-21 09:30
25. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowie sieci wodociągowej w ul. Warciańskiej i Noteckiej 2019-04-04 12:02 2019-05-08 09:30
26. Dostawa energii elektrycznej na 2020 i 2021 rok dla obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu 2019-03-25 11:10 2019-04-24 09:30
27. Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu 2019-03-11 11:49 2019-04-18 09:30
28. Wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu i uruchomieniu opomiarowania przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej we Wrocławiu. 2018-12-21 11:47 2019-02-07 09:30
29. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączeniem budynku przy ul. Tyskiej 14 2018-12-21 09:03 2019-01-15 09:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne