Angielski

Log-in

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
1. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Św. Jerzego, Kamiennej, Wieczystej oraz Hubskiej (bocznej) we Wrocławiu 2019-12-24 10:54 2020-01-29 09:30
2. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Swojczyce - etap II 2019-12-17 10:26 2020-01-17 09:30
3. Dostawa armatury wodociągowej 2019-12-20 09:39 2020-01-14 09:30
4. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci kanalizacyjnej w ul. Reja 2019-12-20 13:06 2020-01-10 09:30
5. Dostawa koagulantu żelazowego (III) 2019-11-25 12:15 2020-01-09 09:30
6. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji badawczej służącej do niszczenia bakterii nitkowatych 2019-11-19 15:21 2019-12-20 08:30
7. Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wyremontowaniu Zbiornika Wody Czystej na terenie ZPW Mokry Dwór 2019-10-09 09:44 2019-12-04 09:30
8. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mokronoskiej we Wrocławiu 2019-10-31 09:50 2019-12-03 09:30
9. Konserwacja 7 stawów infiltracyjnych - II postępowanie 2019-10-29 10:13 2019-11-28 09:30
10. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka – III postępowanie 2019-10-31 11:07 2019-11-15 09:30
11. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie linii kablowych oraz budowie sieci elektroenergetycznej, kanalizacji kablowej i światłowodowej na terenach wodonośnych - III postępowanie 2019-10-29 11:13 2019-11-15 08:30
12. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie sieci wod-kan wraz z odtworzeniem nawierzchni na os. Jerzmanowo-Jarnołtów we Wrocławiu 2019-10-01 15:31 2019-10-30 09:30
13. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie linii kablowych oraz budowie sieci elektroenergetycznej, kanalizacji kablowej i światłowodowej na terenach wodonośnych - II postępowanie 2019-09-25 11:57 2019-10-16 09:30
14. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zapleczu ul. Centralnej 2019-09-27 12:03 2019-10-11 09:30
15. Zagospodarowanie wód opadowych na ZPW Na Grobli (WUKO), polegające na przebudowie i rozbudowie systemu odprowadzania wód opadowych na terenie ZPW Na Grobli wraz z zagospodarowaniem stawu osadowego na terenie ZPW Na Grobli – II postępowanie 2019-09-27 11:34 2019-10-10 09:30
16. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Swojczyce - etap II 2019-09-02 13:29 2019-10-03 09:30
17. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Lewej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lewej i ul. Trójkątnej we Wrocławiu – II postępowanie 2019-09-06 12:26 2019-09-24 10:30
18. Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji rozwiązania docelowego zagospodarowania wód opadowych oraz koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego na obszarze osiedla Lipa Piotrowska we Wrocławiu 2019-09-06 11:09 2019-09-18 09:30
19. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie linii kablowych oraz budowie sieci elektroenergetycznej, kanalizacji kablowej i światłowodowej na terenach wodonośnych 2019-09-02 14:12 2019-09-16 09:30
20. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zielonego dachu na budynku Centrum Edukacji Ekologicznej HYDROPOLIS we Wrocławiu wraz z jego utrzymaniem i pielęgnacją zieleni. 2019-08-26 13:07 2019-09-13 11:30
21. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zbiornika wody czystej nr 3 do 6 w ZPW Na Grobli we Wrocławiu 2019-08-30 10:20 2019-09-13 09:30
22. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka – II postępowanie 2019-08-14 15:14 2019-09-03 09:30
23. Dostawa środków chemicznych do produkcji wody i ścieków w zakresie środków antyodorowych 2019-08-12 11:52 2019-08-26 09:30
24. Zagospodarowanie wód opadowych na ZPW Na Grobli (WUKO), polegające na przebudowie i rozbudowie systemu odprowadzania wód opadowych na terenie ZPW Na Grobli wraz z zagospodarowaniem stawu osadowego na terenie ZPW Na Grobli 2019-07-23 15:11 2019-08-22 11:30
25. Budowa Magistrali Południowej DN800 Etap I we Wrocławiu 2019-07-23 11:06 2019-08-19 11:30
26. Dostawa 1 070 szt. wodomierzy domowych i przemysłowych oraz dostawa 1 180 szt. modułów radiowych do zdalnego odczytywania wodomierzy 2019-07-15 14:58 2019-08-19 09:30
27. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie zasuw DN1200 zlokalizowanych na rurociągach doprowadzających wodę do budynku Ozonowni – II postępowanie 2019-07-25 12:14 2019-08-09 09:30
28. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2019-06-13 10:42 2019-08-08 09:30
29. Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji rozwiązania docelowego zagospodarowania wód opadowych oraz koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego na obszarze osiedla Lipa Piotrowska we Wrocławiu 2019-07-24 11:18 2019-08-07 09:30
30. Wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu prac i robót geologicznych związanych z remontem studni zlokalizowanych na terenach wodonośnych 2019-07-19 13:40 2019-07-31 09:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne