Angielski

Log-in

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Gospodarowanie wodami opadowymi w obszarze ulic Racławicka i Skarbowców 2021-04-28 13:34 2021-05-31 23:59
2. Konserwacja stawów infiltracyjnych na terenach wodonośnych 2021-05-04 12:52 2021-05-20 23:59
3. Kompleksowa dostawa gazu 2021-04-21 13:14 2021-05-18 23:59
4. Dostawa koagulantu żelazowego (III) 2021-04-02 09:10 2021-04-15 23:59
5. Dostawa armatury wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i pożarowej – umowa ramowa 2021-03-19 11:48 2021-04-01 23:59
6. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Krzywoustego do Przepompowni Psie Pole. 2021-03-05 10:34 2021-03-23 23:59
7. Przywrócenie właściwości sorpcyjnych filtrów węglowych ZPW Na Grobli wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 6 filtrów 2021-03-10 15:08 2021-03-23 23:59
8. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej w ulicach Przebiśniegowej Zawilcowej Groszkowej 2021-03-05 10:45 2021-03-17 23:59
9. Wykonanie usługi polegającej na budowie i obsłudze zdalnego systemu stacjonarnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych służących do obsługi infrastruktury MPWiK S.A. Wrocław 2020-12-22 10:26 2021-03-10 09:30
10. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i budowie sieci wodociągowej na osiedlu Świniary 2020-12-23 10:02 2021-02-16 09:30
11. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MPWiK S.A. w latach 2021–2024 2020-12-11 09:32 2021-02-01 09:30
12. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Milickiej 2020-12-24 11:07 2021-01-26 09:30
13. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Michalczyka 2020-12-16 15:31 2021-01-22 09:30
14. Zakup energii elektrycznej dla obiektów MPWiK S.A. na lata 2022–2023 2020-12-02 11:23 2020-12-16 09:30
15. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia Zakładu Przetwarzania Bioodpadów Komunalnych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu 2020-10-30 15:06 2020-12-02 09:30
16. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie armatury filtrów piaskowych w ZPW Mokry Dwór 2020-10-09 11:02 2020-11-27 11:30
17. Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej budowlanej [...] oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy zbiornika wody czystej w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór (II postępowanie) 2020-08-28 11:01 2020-10-16 09:30
18. Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania wód opadowych oraz infrastruktury drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego dla części osiedla Marszowice we Wrocławiu 2020-09-01 11:03 2020-10-06 09:30
19. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dachu z płyt panwiowych budynku osadników ZPW Mokry Dwór – III postępowanie 2020-09-09 11:02 2020-09-29 09:30
20. Dostawa koagulantu glinowego w postaci roztworu do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 2020-09-07 10:11 2020-09-23 09:30
21. Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego i pełnienie nadzoru autorskiego dla modernizacji Jazu w Michałowie – II postępowanie 2020-07-28 09:13 2020-09-15 09:30
22. Dostawa flokulantu w postaci proszku do odwadniania (kondycjonowania) 35 000 Mg s.m. osadu przefermentowanego w ciągu 24 miesięcy 2020-06-30 14:07 2020-08-31 09:30
23. Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dachu z płyt panwiowych budynku osadników ZPW Mokry Dwór – II postępowanie 2020-07-15 10:17 2020-08-26 09:30
24. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 2020-07-06 13:22 2020-08-20 09:30
25. Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej budowlanej [...] oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy zbiornika wody czystej w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór 2020-06-24 13:41 2020-08-06 09:30
26. Przywrócenie właściwości sorpcyjnych filtrów węglowych ZPW Na Grobli 2020-07-15 10:33 2020-07-28 09:30
27. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie rurociągów tłocznych Świątniki - Grobla - Etap III 2020-06-18 11:12 2020-07-22 09:30
28. Dostawa chlorynu sodu (chloranu III) roztwór 25% i podchlorynu sodu (chloran I) do dezynfekcji wody 2020-07-01 09:28 2020-07-20 09:30
29. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wod-kan oraz poprawie stanu technicznego nawierzchni w ulicy Mokrzańskiej we Wrocławiu 2020-06-08 12:33 2020-07-20 09:30
30. Remont stawu osadowego nr 2 na ZPW MD 2020-06-08 13:50 2020-07-14 09:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne